Privacyverklaring AVG

Vereniging Koninklijk Edams Fanfarecorps gevestigd te Edam, verwerkt persoonsgegevens (NAW, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer) van haar leden, de dirigent en donateurs (de betrokkenen) met het doel hen te informeren over de repetities, uitvoeringen en repertoire en voor wat de leden betreft het rekeningnummer ten behoeve van de betaling van de contributie.

 

De gegevens worden door de betrokkenen verstrekt en worden door het bestuur van de vereniging uitsluitend voor bovengenoemd doel gebruikt. Zodra een lid of donateur heeft opgezegd, worden de betreffende persoonsgegevens vernietigd.

 

De persoonsgegevens worden bijgehouden in een excelbestand in beheer bij de secretaris. De secretaris heeft het bestand op een PC of laptop, die beschermd is met een wachtwoord en een firewall. De penningmeester gebruikt het bestand ten behoeve van de contributiebetaling. Ook hiervoor gelden genoemde beveiligingen.

De persoonsgegevens (NAW) van de donateurs zijn alleen bij het bestuur bekend.

 

De persoonsgegevens van de leden, met uitzondering van de rekeningnummers, zijn beschikbaar voor de leden van de vereniging via de website, echter achter een persoonlijk wachtwoord. Op de website worden geen persoonsgegevens verzameld; de website maakt geen gebruik van cookies.

De persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden nimmer aan derden verstrekt. Zo worden de emails bcc verzonden.

 

De betrokkenen kunnen te allen tijde bij de secretaris om inzage in de gegevens verzoeken en zo nodig wijzigingen daarin laten aanbrengen.

Als leden van de vereniging de NAW gegevens van de medeleden in hun eigen bestand opnemen voor huishoudelijk gebruik, is de AGV hierop niet van toepassing. Zij behandelen deze gegevens echter altijd vertrouwelijk.

De leden, de dirigent en de donateurs hebben toestemming gegeven tot bovengenoemde verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Mei 2018

Bestuur Koninklijk Edams Fanfarecorps

ONZE PLUSPUNTEN?

Waarom lid worden van Seniorenorkest Edam?

  • Repeteren van september tot mei
  • Repeteren wekelijks
  • Ontspannen sfeer
  • Beperkt aantal optredens
  • Iedereen is welkom